Hvad betyder nedlukningen af idrætslivet (pga. Corona)?

HanneKniv

Vi forsøger her at give et overblik, der viser Corona-nedlukningens betydningen for medlemmer i vores klubber.

Hvor lang tid varer nedlukningen?
Nedlukningen betyder, at vi kan starte træningen igen fra den 4. januar. Perioden kan dog forlænges, så vi melder først en startdato ud, når vi kommer tættere på slutningen af nedlukningsperioden.

Skal der betales kontingent fra 1. januar, hvis nedlukningen varer længere?
NEJ. Vores klubber er veldrevne – med dygtige og motivere bestyrelsesmedlemmer og instruktører. Vi er økonomisk ansvarlige, så vi har en stærk økonomi.

Får vi støtte af hjælpepakker?
NEJ – vi har slet ikke ansøgt om hjælp. Vi er af den opfattelse, at hjælp skal gå til folk, der virkelig er i nød. Det er vi ikke.

Optager vi nye medlemmer i januar?
Vi holder øje med pandemiens udvikling og myndighedernes anbefalinger. Det er vigtigt at huske på. Hvis vi starter op i januar, så optager vi et begrænset antal nye på nogle hold. Mere info om dette ca. 4. januar.

Hvor mange må træne sammen på hvert hold?
På Budo4All og seniorholdene må der max være 10 deltagere (inkl. instruktører). På juniorholdene må der i Hedensted være 23 (inkl. instruktører) og i Randers 22 (inkl. instruktører). Dette gælder indtil videre til og med den 28. februar.

Har nogle af vores medlemmer haft Corona?
I Hedensted har et enkelt medlem fra Budo4All haft Corona. Det har dog på intet tidspunkt resulteret i risiko for andre medlemmer (pga. forsigtighedsprincip). I Hedensted aflyste vi en enkelt træningsaften, da et medlem havde været til en fysioterapeut, som viste sig at have Corona. Vores medlem blev heldigvis testet negativ, så træningspartner og instruktører har ikke været i fare for smitte.

Er der graduering den 30. januar?
Hvis vi starter op den 4. januar, så afholder vi graduering i Hedensted den 30. januar.

Hvordan ser det ud mht. at afholde generalforsamlinger?
Generalforsamlingen for Randers bliver virtuel, hvis vi ikke må samles i januar (vi overvejer i øjeblikket en passende dato). Hedensted og Horsens skal afholde generalforsamling i februar. Disse planlægger vi som fysiske, men ændrer til virtuelle, hvis vi ikke må samles i februar.

Hvad med kurser i 2021?
Tja … alt afhænger af, hvor hurtigt smitterisikoen for Coronasmitte bringes helt i bund. Vi håber naturligvis, at der bliver gode muligheder for kurser i løbet af året. Bl.a. i forbindelse med, at Budokan har 30-års jubilæum og Hedensted Ju-Jitsu Klub har 25-års jubilæum.

Hvordan informerer vi vores medlemmer?
Vi informerer via sms, på Facebook og her på hjemmesiden.