Godt nytår … endelig kan vi tage hul på 2021

godtnytaar

2020 blev et meget anderledes år for alle. 2021 får også en alternativ start pga. restriktioner og nedlukning. Hvad betyder det for vores klubber? Hvordan klarede vi 2020? Og hvad med 2021?

Vores cheftræner fortæller her om et år med håndtering af corona-krisen – og giver nogle bud på det nye år.

Seje og trofaste medlemmer
Allerførst vil jeg godt sige tak til vores medlemmer. Jeg er meget glad for den store vedholdenhed og forståelse hos vores medlemmer. Vi har IKKE oplevet et stort frafald af medlemmer. Faktisk er klubben i Randers gået ud af 2020 med ét medlem mere end for et år siden. Jeg er dog overbevist om, at begge klubber havde haft endnu flere medlemmer, hvis der ikke havde været corona.

Ekstra indsats af instruktørerne
En særlig tak skal der lyde til vores instruktørteam. Træningen er gennemført lidt anderledes end normalt. Det er selvfølgelig fokus på at reducere muligheder for smitte – fx ved at medlemmer kun har kontakt med én person til træning. Det har især været tydeligt i forbindelse med opvarmning og reaktionsøvelser, hvor vi normalt skiftes meget blandt deltagerne. Dertil har vi ikke anvendt sparkepuder, og så har vi minimeret brug af knive og stokke.

Afspritning og rengøring
Da vi ikke kan undgå kontakt til træning, har vi været ekstra omhyggelige med rengøring og afspritning af alle kontaktflader mellem de forskellige hold. Det vil sige træningsmåtter, håndtag, stole, borde, kontakter, toiletter, vandhaner mv. Instruktørerne har haft ansvaret for dette, så igen: Alle i instruktørteamet har leveret en ekstraordinær indsats i 2020. Tak for at gøre vores træning så sikker som muligt.

Kontingent og økonomi
Under nedlukningen i foråret opkrævede vi ikke kontingent. Det vil naturligvis påvirke klubbernes regnskab negativt. Men vores klubber er yderst velfungerende, så økonomi er også noget, vi har styr over. I 2021 vil kontingent også først blive opkrævet, når vi ved, hvornår træningen kan starte igen. De kommunale huslejetilskud blev udbetalt for månederne med nedlukning i foråret. Om det også gælder for nedlukningen i starten af 2021, ved vi ikke endnu.

Hvad med hjælpepakker?
Vores bestyrelser er af den opfattelse, at hjælp skal gives til folk i nød. Vi har derfor ikke undersøgt muligheder for økonomisk støtte. Så længe kommunerne giver tilskud til vores husleje, så mener vi ikke, at idrætsforeninger bør have yderligere hjælp.

Hvad med kurser i 2021?
Det er svært at vide … Mit personlige bud er, at vi først vil se kurser efter sommerferien. Jeg tror ikke, at nogle vil tage chancen med at stable noget på benene i foråret. Det er nok heller ikke det mest ansvarlige at mødes på tværs af klubber i starten af året. Jeg ser dog visse undtagelser. Hvis smittesituationen ser rimelig ud i fx april, maj eller juni, så tror jeg, at vi afholder nogle mindre kurser i Kobudo (træning med traditionelle våben). Denne træningsform foregår hovedsagelig alene, så der er afstand til de øvrige deltagere. Jeg planlægger derfor, at vi kan afholde 2-3 kurser i Kobudo inden sommerferien. Men … det afhænger af den aktuelle situation med corona.

Hvad så med jubilæumskurser?
Randers har 30-års jubilæum, mens Hedensted har 25-års jubilæum. Det vil vi naturligvis gerne fejre med manér, så det er noget, vi skal have drøftet i klubbernes bestyrelser. Om begge jubilæer kan fejres ordenligt i efteråret, det ved vi naturligvis ikke endnu.

Hvad med gradueringer i 2021?
Igen: godt spørgsmål. Planlægning er noget, der foregår løbende pga. restriktioner og nedlukning. I første omgang er januar-gradueringen flyttet til februar. Hvis nedlukningen forlænges, så flyttes gradueringen i forhold til det. Jeg vil dog minde om, at vi her ved årsskiftet ikke har trænet i 3 uger. Dertil kommer yderligere min. 2 uger uden træning. Det vil derfor kræve noget tid at komme på samme niveau, som i starten af december. Af den årsag kan vi godt lægge ekstra gradueringsdage ind senere, selvom de endnu ikke fremgår af kalenderen her på hjemmesiden. Hvis nogle er i tvivl, så spørg holdets instruktør – eller mig.

Hvordan har nedlukningerne påvirket det træningsmæssige?
Nedlukninger har betydet færre gradueringer i løbet af 2020. Når vi har været i gang er der blevet trænet rigtig godt. Men det er klart, at vi alle skal op i gear igen efter en periode uden træning.

Hvad er status så rent træningsmæssigt?
Med udgangspunkt i december, så ser det rigtig godt ud. I Hedensted ser det især godt ud mht. seniorerne. Vi har et pænt antal med højere bæltegrad, og jeg håber, at vi i 2021 får en ny sortbælte i klubben. Det vil være kæmpestort. Dertil er der faktisk mulighed for endnu en sortbælte i 2022. I Randers ser vi en rigtig fin udvikling for holdet, der træner uden kast. Og så har vi en helt fantastisk udvikling for medlemmer under 15 år. Vi mærker bl.a. en meget stor effekt af holdet Budokids. I december fik vi fx gradueret 5 juniorer til orange bælte – heraf har 4 trænet på Budokids-holdet.

Optager vi nye medlemmer i starten af året?
Det afhænger helt af, hvordan det ser ud med kontrol over smitte og anbefalinger fra myndighederne. Det virker ikke så ansvarligt, hvis vi lige nu går ud og reklamerer for optag af nye medlemmer. Omvendt så kan situationen se meget bedre ud om et par uger. Vi vil så informere på både hjemmeside og Facebook. Vi har dog ikke plads til ret mange nye pga. restriktioner i forhold til antal deltagere pr. hold. Mit bedste råd er derfor, at interesserede kontakter mig (scroll ned for kontaktformular). Så tildeler jeg en plads på venteliste og informerer, når vi kan optage nye.

Afslutningsvis vil jeg godt benytte lejligheden til at ønske alle vores medlemmer, pårørende og vores venner rundt omkring et rigtig godt nytår. Vi skal nok komme igennem en udfordrende start på året. Vi fortsætter med at passe godt på hinanden, og så letter restriktioner om antal deltagere pr. hold, afspritning mv. forhåbentlig til sommer. Jeg ser lyst på 2021. Jeg glæder mig til at se alle på måtten 🙂