Tre seniorer gradueret i Randers

Senior_juni_2022

Tre seniorer var til graduering den 18. juni. Alle tre leverede en fornem indsats, så de alle bestod. Lars Thomsen (i midten) bestod til blåt bælte, mens Kasper Larsen (til venstre) og Mammad Arazm bestod til gult bælte.

Lars Thomsen er i øvrigt den ældste, som har bestået en graduering til blåt bælte hos os!