To Budokids bestået til første gule snip

Gradu2xKidsJuni2022

Sofia T. E. Fenger (til venstre) og Viktoria Mogensen træner på holdet Budokids i Randers. Den 8. juni var de til graduering, hvor de bestod til den første gule snip.