Imponerende 2021 i Randers

rdsStart2022

I 2021 fik Randers mange nye medlemmer, et stort økonomisk overskud og dertil afholdt en pænt antal gradueringer. Det er den korte version af generalforsamlingen i Randers. Intet mindre end imponerende er det, når vi ser tilbage på et år med landsdækkende nedlukning af indendørsidræt i hele foråret.

Solid økonomi
Under 18-årige kunne først begynde træningen i april, mens + 18 år måtte vente til slutningen af maj. Det betød en lang periode uden indtægter i form af kontingent. Modsat mange andre idrætsforeninger valgte vi nemlig ikke at opkræve kontingent, når der ikke var træning. Årsagen er, at vores klub er yderst veldrevet på flere områder – bl.a. økonomisk. Samme årsag gør, at vi ikke har ansøgt om de tilskudsmuligheder, der er for mistet omsætning pga. corona-nedlukninger.

På trods af den lange periode uden kontingentpenge, så kommer vi ud af 2021 med et stort overskud.

Mange medlemmer
Den 4-5 måneders lange nedlukning betød desværre en nedgang i medlemstallet omkring sommerferien. Et stort antal nye medlemmer i august og september fik dog rettet op på det, så vi ved udgangen af 2021 kun er marginalt færre end ved udgangen 2020. Det anser vi som et meget flot resultat, når vi tænker på en lang nedlukning og stigende smittetal, som kan skabe bekymringer.

20 gradueringer i 2021
Antallet af gradueringer blev naturligvis påvirket af nedlukningen i starten af året. At det så alligevel er blevet til 20 stk. er yderst tilfredsstillende.

Bestyrelse og revisor genvalgt
I forbindelse med valg til bestyrelse og revisor, var der genvalg over hele linjen. Det betyder, at bestyrelsen fortsat ser sådan ud:

Finn Jensen, formand
Hanne L. Pedersen, kasserer
Poul T. Mikkelsen, sekretær
Carsten Schwartz, bestyrelsesmedlem
Lars Thomsen, bestyrelsesmedlem

Dertil blev Jørn T. Mikkelsen genvalgt som revisor.