Generalforsamling i Hedensted

GenHed2023

Tilbage til det “normale”
Efter et par hårde år med restriktioner og nedlukninger blev 2022 vejen tilbage mod ”det normale”. Den sidste rest af myndighedernes restriktioner og anbefalinger mærkede vi i januar ’22, hvor vi startede en uge senere, end vi plejer. Pandemien påvirkede os dog fortsat ind i 2022. For selvom vi kunne starte op, var det svært at tiltrække nye medlemmer i januar – sikkert pga. en fortsat nervøsitet i forhold til smittesituationen. I løbet af året fik vi dog tilgang af nye medlemmer, så vi ser er positiv udvikling for junior- og seniorholdet.

Slut med Budo4All
Selvforsvar uden kast. Det har været en mulighed om tirsdagen. Holdet havde en fin størrelse, men der var store udsving i fremmødet til træningen. Herudover fik holdets træner efterhånden også selv udfordringer med at komme hver gang. Denne kombination gjorde, at vi blev nødt til at lukke holdet ned ved årets udgang.

Kursusaktivitet i 2022
Pga. smitterisiko var 2022 et stille år mht. kurser. Vi har dog afholdt flere Kobudo-kurser i vores træningslokaler. Her har der været fin tilslutning fra både Randers og Hedensted.

Spændende år venter …
2023 byder på flere aktiviteter i både Hedensted og andre byer. I Hedensted afholder vi fx Black Belt Camp allerede den 11. marts. Senere på året afholder vi vores 25-års jubilæumskursus – med forsinkelse, da de 25 år blev nået under coronapandemien. Dertil kommer et yderst spændende arbejde med en fusion mellem Horsens og Hedensted. Faktisk har ca. 1/3 af deltagerne, i Hedensted Ju-Jitsu Klub, bopæl i Horsens Kommune. Men som mange ved, så har Horsens Kommune valgt en model for selvforsvars- og kampsportsklubber, som mildt sagt er en stor forringelse. Derfor er en fusion mellem Horsens og Hedensted den bedste mulighed for en god fremtid. Træningen vil fortsat foregå i Hedensted, da vi her oplever en interesse for, at vi har en velfungerende forening. Vi vil naturligvis informere, når vi har de endelige planer klar.