Det går godt – og det bliver endnu bedre!

GenForsamlRds2023

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Randers, hvor det ultrakorte referat lyder: +50 medlemmer, god træningsmæssig udvikling, stærk økonomi og en spændende fremtid. Men du er selvfølgelig nysgerrig på mere, så herunder er lidt mere info.

Starten af 2022 var præget af pandemien
Det synes måske som en fjern fortid, men for et år siden snakkede alle om restriktioner og vejledninger i forhold til corona. Det betød, at idrætsforeninger fik forsinket træningsstarten i januar 2022. Enkelte medlemmer valgte også at holde pause i foråret, mens nogle ikke er vendt tilbage igen. I løbet af året har vi til gengæld for tilgang af en del nye medlemmer, så vi alligevel har oplevet en lille fremgang i antallet af medlemmer.

God træningsmæssig udvikling
I 2022 fik vi de første grønbælter på juniorholdet i over 10 år. Hele fire styk på samme dag, hvilket samtidig er første gang i klubbens historie. På seniorholdet ser udviklingen også godt ud. Rigtig godt. Seniorholdet har været hårdest ramt af frafald under pandemien, men i det seneste år er mange nye kommet til. Faktisk så mange, at seniorholdet nu er klubbens største hold. Tilgangen har resulteret i flere gradueringer og en stigning i den træningsmæssige standard.

Vores to andre hold er Budokids og Budo4All. Førstnævnte er for de 7-9-årige, som træner efter et program, der er tilpasset deres alder. Holdets størrelse varierer, da 10 år betyder flytning til juniorholdet. Det er også her, vi kan mærke værdien af træningen på holdet Budokids. De har fået lidt teknik i kroppen, så de udvikler sig til dygtige juniorer. Budo4All er Ju-Jitsu uden kast. Det er et lille hold, men fremmødet er virkelig stabilt, så det går rigtig godt med den træningsmæssige udvikling. Alle har fx bestået en graduering i 2022 – og flere er tæt på at avancere til næste bælte.

Stærk økonomi på trods af pandemi mv.
De mange medlemmer giver en stor indtægt på kontingentet. Og kombineret med tilbageholdenhed i vores udgifter, så kører klubben med et fint overskud. Vi ved alle, at en god økonomi er vigtigt. Det giver både ro og muligheder. Under pandemier var vi fx en af de få klubber, der undlod at opkræve kontingent under den fem måneders lange nedlukning i 2021.

Spændende fremtid med fejring af jubilæer
Nedlukninger, restriktioner og usikkerhed om smitte har udsat flere jubilæer. Klubben og Sensei Poul har haft 30-års jubilæum, mens Kyoshi Finn har træner i 40 år. Det bliver nu slået sammen, så vi afholder et jubilæumskursus den 13.-14.maj. Mere info herom kommer senere. I januar byder vi nye medlemmer velkommen og årets første gradueringsdag afholdes den 28/1. Flere arrangementer er planlagt, så vi har taget hul på et år med masser af aktivitet.