Generalforsamling i Randers
Generalforsamling i Randers

Tid: 21. januar kl. 20.00- ca. 21.00
Sted: Generalforsamlingen foregår i år virtuelt

Budokans ordinære generalforsamling skal afholdes i januar. Således også i år – restriktioner eller ej. Det betyder, at generalforsamlingen afholdes virtuelt.

Vi håber på en fin deltagelse i vores generalforsamling, der altid foregår i en afslappet stemning.

Dagsordenen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens reviderede regnskab forelægges
 4. Valg af bestyrelse
  På valg er: Finn Jensen (formand), Poul T. Mikkelsen (sekretær), Carsten Schwartz (bestyrelsesmedlem) og Lars Thomsen (bestyrelsesmedlem). Alle modtager genvalg.
 5. Valg af revisor
  På valg er Jørn T. Mikkelsen (stort ønske om, at vi vælger en ny)
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Kontingent
 8. Eventuelt

Hvis du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, så skal det/de sendes til formanden på info@ju-jitsu.net

BEMÆRK: Da generalforsamlingen afholdes virtuelt, sender vi et link ud via sms.

Dato:
21-01-2021
Starttidspunkt:
20:00
Sluttidspunkt:
21:00
Kapacitet: