Generalforsamling for Horsens Jiu-Jitsu Klub

Tid: 23. februar kl. 20.00- ca. 21.00
Sted: Generalforsamlingen foregår i år virtuelt

Horsens Jiu-Jitsu Klubs ordinære generalforsamling skal afholdes i februar. Således også i år – restriktioner eller ej. Det betyder, at generalforsamlingen afholdes virtuelt.

Dagsordenen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens reviderede regnskab forelægges
 4. Valg af bestyrelse
  På valg er: Anita Nielsen (kasserer), Jimmy Nielsen (bestyrelsesmedlem) og Geo Berdin (bestyrelsesmedlem).
 5. Valg af revisor
  På valg er Søren K. Sørensen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Kontingent
 8. Eventuelt

Hvis du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, så skal det/de sendes til formand Finn Jensen på info@ju-jitsu.net senest den 16. februar.

BEMÆRK: Da generalforsamlingen afholdes virtuelt, sender vi et link ud via sms.

Dato:
23-02-2021
Starttidspunkt:
20:00
Sluttidspunkt:
21:00
Kapacitet: