Generalforsamling for Hedensted Ju-Jitsu Klub
Generalforsamling for Hedensted Ju-Jitsu Klub

Tid: 22. februar kl. 20.00- ca. 21.00
Sted: Generalforsamlingen foregår i år virtuelt

Hedensted Ju-Jitsu Klubs ordinære generalforsamling skal afholdes i februar. Således også i år – restriktioner eller ej. Det betyder, at generalforsamlingen afholdes virtuelt.

Vi håber på en fin deltagelse i vores generalforsamling, der altid foregår i en afslappet stemning.

Dagsordenen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens reviderede regnskab forelægges
 4. Valg af bestyrelse
  På valg er: Kasper Pagh (kasserer), Danny Jørgensen (sekretær), Sebastian Mortensen (bestyrelsesmedlem) og Jens Rønnow (bestyrelsesmedlem). Vi skal have valgt en ny sekretær, da Danny er flyttet til Sjælland. De øvrige modtager genvalg.
 5. Valg af revisor
  På valg er Hanne L. Pedersen (stort ønske om, at vi vælger en ny)
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Kontingent
 8. Eventuelt

Hvis du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, så skal det/de sendes til formanden på info@ju-jitsu.net senest den 15. februar.

BEMÆRK: Da generalforsamlingen afholdes virtuelt, sender vi et link ud via sms.

Dato:
22-02-2021
Starttidspunkt:
20:00
Sluttidspunkt:
21:00
Kapacitet: