News archive

 

Årets generalforsamling kunne ikke komme uden om sidste års helt store satsning: Budo Marathon. Det vanvittige projekt med 24-timers træning på 24 timer ...

 

Du er sikkert bekendt med, at Budo Marathon blev en kæmpe succes (?) Vi vil derfor nøjes med, at referere fra formandens beretning: "Vanviddet fortsætter, når vi arrangerer Budo Marathon II til november .... og det bliver endnu bedre, end sidste år." Super, vi er da friske på nye 24 timer :-)

 

Indførelse af en årlig Black Belt Camp blev også nævnt, som en af sæsonens succeser.

 

Udover et tilbageblik for 2012 bød formandens beretning også på et indblik i nogle af planerne for de næste 1-3 år. Og lad os bare konstatere, at vi ikke kommer til at kede os ...

 

Kassererens regnskab så rigtig godt ud, da årets drift viste et overskud, der betyder, at der også er lidt penge i banken.

 

Fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer var på valg denne gang. Kun formanden var ikke på valg i år. Alle stillede op til genvalg og ingen andre stillede op. Det betyder, at bestyrelsen fortsat består af følgende medlemmer:

 

  • Finn Jensen, formand
  • Søren K. Sørensen, kasserer
  • Rikke H. Mortensen, sekretær
  • Kurt Jørgensen, menigt bestyrelsesmedlem
  • Jesper M. Lyngbye, menigt bestyrelsesmedlem

 

På revisorposten var der også genvalg, så Hanne L. Pedersen fortsætter med revision af regnskabet.

Top