News archive

 

Skyline Arenas mødelokaler dannede rammerne om Budokans generalforsamling den 10. januar. Og 20 fremmødte vidnede om en fin interesse for klubbens ve og vel.

 

Sidste års jubilæumskursus og Budo Marathon blev betegnet som de store arrangementer i 2011, mens Black Belt Camp var det nye ”interne” tiltag mellem Hedensted og Randers.

 

Formanden berettede også om indstilling og den personlige målsætning. Her blev især deltagerne i Budo Marathon fremhævet for deres evne for at sætte sig et må – og gå efter det.

 

Målsætningerne om træningsmæssig udvikling og graduering blev naturligvis også nævnt. Hertil kommer også udviklingen i medlemstallet. Det har nemlig ligget på et stabilt højt niveau i de sidste tre år. I 2011 svingede medlemstallet mellem 50-60, hvilket vi anser som værende meget tilfredsstillende.

 

Bestyrelsens sikre kurs betyder bl.a., at økonomien stadig er ret solid. Og selvom de store udgifter til jubilæumskurset belastede årets regnskab, så er der stadig penge på kistebunden.

 

Formanden takkede (som altid) instruktørteamet og bestyrelsen for indsatsen året igennem. Det er værdsat af medlemmerne og indsatsen er bestemt også påkrævet fremover.

 

Hvad angår valg til bestyrelsen, så formanden og sekretæren ikke på valg. Det var til gengæld kassereren og de to menige bestyrelsesmedlemmer. Der var dog genvalg over hele linjen, besætningen i 2012 ser fortsæt således ud:
•    Finn Jensen, formand
•    Hanne L. Pedersen, kasserer
•    Poul T. Mikkelsen, sekretær
•    Jørn T. Mikkelsen, menigt bestyrelsesmedlem
•    Thomas Jensen, menigt bestyrelsesmedlem


På revisorposten fortsætter Gunnar Mikkelsen, der blev genvalgt.

Top