Nyheder

Horsens Jiu-Jitsu Klub

Den 7. februar var det tid til generalforsamling for Horsens Jiu-Jitsu Klub. Det var en speciel situation, da vi var samlet i Hedensted Ju-Jitsu Klub. Her har Horsensklubbens medlemmer da også trænet siden september. Årsagen er naturligvis, at lokalerne i Horsens ikke længere kunne bruges pga. skimmelsvamp og en udlejer, der ikke ønskede at gøre noget ved det.

2018 var et år, der startede helt fantastisk – med det højeste antal medlemmer i mange år. Men desværre sluttede året skidt pga. lokalesituationen.

Bestyrelsen har arbejdet på mange forskellige muligheder, men ingen er lykkedes. Derfor valgte vi en pause fra lokalesøgningen og flyttede træningen til Hedensted Ju-Jitsu Klub. Her er medlemmerne blevet rigtig godt modtaget på de forskellige hold, ligesom der er tider, som Horsens selv kan råde over.

Mikkel B. Rasmussen stoppede i bestyrelsen, mens de øvrige fortsatte. Det betyder, at bestyrelsen har fået et nyt medlem. Bestyrelsen ser nu således ud:

Finn Jensen, formand
Anita Rasmussen, kasserer
Dick Dienesen, sekretær
Jimmy Nielsen, bestyrelsesmedlem
Martin Stengaard, bestyrelsesmedlem

Top