Nyheder

Hanne L. Pedersen og Poul T. Mikkelsen

Sensei Hanne L. Pedersen og Sensei Poul T. Mikkelsen med deres gaver for udnævnelsen til National Instructor i efteråret.

National Instructors, Kyoshi, 7. Dan, solid økonomi, og stabilt medlemstal

... det var nogle af emnerne til Budokans generalforsamling den 12. januar. Som de sidste mange år foregik aftenen i Arena Randers' VIP lokaler. Her var over 1/3 af medlemmerne mødt op for at høre status over 2015 og om planerne for 2016.

2015 bød på mange flere gradueringer end i 2014. Dertil vores cheftræners 7. Dan og Kyoshi titel. Og ikke mindst Sensei Hanne og Sensei Pouls udnævnelse til National Instructor.

På den administrative front er der i 2015 indført online procedurer for både betaling af kontingent og indmeldelse, samt opgradering af hjemmeside til en mobilvenlig udgave.

Økonomien er stadig bundsolid, så der er et pænt overskud – på trods af bl.a. betaling af instruktørers deltagelse til WEBBS World Congress i Polen. Hovedårsagen til den gode økonomi er et meget stabilt medlemstal og en bestyrelse, der styrer klubben med sikker hånd.

På godt jysk betegnede formanden 2015 som "med pil opad" i forhold til 2014 ...

Fremadrettet informerede formanden bl.a. om:

•    Black Belt Camp i Horsens – til april.
•    25-års jubilæumskursus i Randers – til maj.
•    WEBBS kongressen (sted ikke kendt endnu) – til oktober.
•    Hedensted Ju-Jitsu Klubs 20-års jubilæum – i november.

I forbindelse med valg af bestyrelse var der genvalg til alle, så besætningen i 2016 stadig er:
•    Finn Jensen, formand
•    Hanne L. Pedersen, kasserer
•    Poul T. Mikkelsen, sekretær
•    Thomas Jensen, menigt bestyrelsesmedlem
•    Henrik Kromann, menigt bestyrelsesmedlem

Jørn T. Mikkelsen blev genvalgt som revisor.

Top