Nyheder

Selvforsvar i Horsens

 

Vi er nået langt i processen med at skabe en meget større klubfølelse og lyst til at bidrage til en god stemning. Meget langt. Noget i den retning kan opsummere Horsens Jiu-Jitsu Klubs generalforsamling den 24. februar.

 

Fremmødet til generalforsamlingen var meget større end de sidste mange år. Størstedelen af seniorerne og et par juniorer mødte op til information om klubbens sidste par år, hvor vores cheftræner og formand har været i klubben. Et par år med stor oprydning og mange ændringer i klubben. De største ændringer ligger i fremmøde til træning, træningsintensitet og en spirende pionerånd.

 

Horsens er stadig bagud i forhold til Randers og Hedensted, når det kommer til medlemsantal og økonomi. Men klubben er i gang med en "Extreme Makeover", der vil skabe endnu bedre resultater i 2015.

 

Alle medlemmer kan bidrage til resultaterne. Og flere vil gerne yde deres bidrag i forbindelse med forskellige arrangementer. Dertil kommer naturligvis en ledelse, som skal vise vejen og koordinere aktiviteterne. "Ledelsen" består af instruktører og bestyrelse. På instruktørfronten har vi to meget erfarne herrer, der efterhånden bliver suppleret af flere hjælpetrænere. Hvad bestyrelsen angår, så fik vi valgt en ny kasserer og en ny sekretær. Det betyder, at bestyrelsen nu har denne sammensætning:

•    Finn Jensen, formand
•    Jan Kristiansen, kasserer
•    Anita Rasmussen, sekretær
•    Mikkel B. Rasmussen, menigt bestyrelsesmedlem
•    Jimmy Olaf Nielsen, menigt bestyrelsesmedlem

 

Søren K. Sørensen blev genvalg som revisor, så der bliver god støtte til den nye kasserer :-)

Top