Nyheder

Budokan Randers

 

Mange af Budokans seniormedlemmer havde fundet vej til Arena Randers' VIP lokaler den 13. januar. Årsagen var klubbens årlige generalforsamlingen, hvor der blev gjort status for 2014 og kigget fremad mod både 2015 og 2016.

 

Overordnet set var 2014 et roligt år i Randers, men det kan også være ok. I Randers betyder det nemlig, at medlemstallet har været meget stabilt igennem hele året. Dertil skal så lægges en god økonomi, der styres med sikker hånd af bestyrelsen.

 

Fremadrettet informerede formanden bl.a. om:

•    Black Belt Camp i Horsens – til februar.
•    Internatinalt kursus i Horsens – til april.
•    Internatinalt kursus i Silkeborg – til april.
•    WEBBS kongressen, der afholdes i Polen – til oktober.
•    Budokans 25-års jubilæum – i 2016.

I forbindelse med valg af bestyrelse var der genvalg til alle, så besætningen i 2015 stadig er:
•    Finn Jensen, formand
•    Hanne L. Pedersen, kasserer
•    Poul T. Mikkelsen, sekretær
•    Thomas Jensen, menigt bestyrelsesmedlem
•    Henrik Kromann, menigt bestyrelsesmedlem


Jørn T. Mikkelsen blev genvalgt som revisor.

Top