Nyheder

 

Hedensted Ju-Jitsu Klub afholdte en 19. februar årets ordinære generalforsamling. Næsten alle medlemmer fra seniorholdet mødte op i klubbens lokaler, så det var en fin opbakning.


Sædvanen tro benyttede formanden lejligheden til, at sige tak til bestyrelsesmedlemmer og instruktører for deres indsats i det forgangne år. Et år der i øvrigt havde budt på både op og nedture. Med aflysning af Budo Marathon som lavpunktet og mange nye medlemmer som højdepunktet for 2013.


Efter 10 år på kassererposten takkede Søren K. Sørensen af ved dette års generalforsamling. Han har igennem årene leveret en glimrende indsats som kasserer, så klubbens økonomi er blevet styret med en sikker hånd. Alle de ting, som vi værdsætter i hverdagen har kørt upåklageligt: betaling af husleje, kontakt med udlejer, kontakt med kommunen, indkrævning af kontingenter osv. Fra hele klubben skal der lyde en stor tak til Søren for indsatsen, der bl.a. også har budt på budgethåndtering af WEBBS World Congress i 2008 og generel sparring i bestyrelsen.


På baggrund af Sørens afgang, så har Hedensted en ny bestyrelse, der ser således ud:
•    Finn Jensen, formand
•    Kasper Pagh, kasserer
•    Rikke H. Mortensen, sekretær
•    Kurt Jørgensen, menigt bestyrelsesmedlem
•    Jesper Max Lundbye, menigt bestyrelsesmedlem


Tak til Kasper Pagh for at påtage sig posten som kasserer. Bestyrelsen vil naturligvis støtte op, ligesom Hanne L. Pedersen kan hjælpe med nogle ting, da hun blev genvalgt som revisor. Hun kender også til kassererarbejdet, da hun er kasserer for klubben i Randers.

Top